Club van 100 – Ferguson Fellowship

Welkom bij de Club van 100!

De Club van 100 is een bijzondere club, voor iedereen die Scouting Ferguson een warm hart toedraagt en door middel van een vrijwillige jaarlijkse bijdrage de Ferguson wil ondersteunen (zonder verdere verplichtingen).

De huidige leden van de Club van 100 zijn ouders, bestuurders, leiding en oud-leden. De club is eind 2014 opgericht.

Help je mee? Word dan lid van de Club van 100!

Als je voor minimaal 5 jaar lid wordt van de Club van 100 komt is je gift ook nog eens aftrekbaar van de belasting!

Waarom is de Club van 100 nodig?

Het groeiende ledenaantal vraagt ons om De Clan te renoveren en uit te bouwen. Naast een extra lokaal gaan we de Ferguson verder verduurzamen, er komt een nieuw ecologisch dak en op het dak komen zonnecollectoren. Daarnaast zijn we bezig met de organisatie van het jubileumkamp in Italie en blijven we investeren in nieuw materiaal voor scouting activiteiten. Voor alle bovenstaande projecten is veel geld nodig. We merken dat de subsidies van de gemeente Den Haag steeds minder zekerheid geven.

De Club van 100 is een initiatief om de groep meer financiële stabiliteit te geven voor de toekomst en minder afhankelijk te worden van subsidies. Op deze manier kan de Ferguson samen met jullie blijven voortbestaan!

Pin & Certificaat

Als blijk van waardering krijg je bij aanmelding een unieke Ferguson-pin, die je bijvoorbeeld op je pak, jasje of uniform kan dragen en daarnaast krijg je een certificaat!

Activiteit

Het bestuur van de Club van 100 neemt zich voor ieder jaar voor de leden van de Club van 100 een bijzondere activiteit te organiseren (onder voorbehoud van omstandigheden). Dat is inmiddels alweer even geleden, maar we mogen vast een nieuwe datum bekend maken: Zondag 23 april 2023. Schrijf deze datum vast in de agenda! Als deze datum dichterbij komt ontvangen alle leden nog een uitnodiging  & een herinnering.

Naast de jaarlijkse activiteit worden leden van de Club van 100 uitgenodigd voor de jaarlijkse activiteiten van de groep (barbecue en nieuwjaarsviering) en ontvangen ze de Fergusonpost.

Belastingvoordeel

Als je lid wordt van de Club van 100 door middel van het invullen van dit formulier, en je zegt toe om de komende 5 jaar een bedrag van minimaal € 100 te doneren aan Scouting Ferguson dan is het mogelijk dit bedrag af te trekken bij de belastingaangifte en krijg je hiervoor En krijg je hiervoor maximaal 50% aftrek bij je jaarlijkse aangifte. Kijk hieronder voor de exacte spelregels.

Spelregels

  • Je word lid van de Club van 100 door middel van het invullen van bijgevoegd formulier (klik hier).
  • Met het invullen van dit formulier zeg je toe om voor een periode van minimaal 5 jaar een bedrag van minimaal € 100 te doneren aan Scouting Ferguson.
  • Door het doen van deze toezegging is het sinds 2014 voor natuurlijke personen mogelijk een jaarlijkse gift aan een vereniging te doen en dit bedrag af te trekken bij de belastingaangifte. Het is niet langer noodzakelijk om dit via een notaris te regelen; een contract (op basis van een format van de belastingdienst; bijgevoegd) is voldoende. In de bijlage wordt dit verder toegelicht. Groot voordeel is dus dat je de gift kan aftrekken van de belasting.
  • Om in aanmerking te komen voor het belastingvoordeel is het noodzakelijk om jaarlijks voor 31 december het toegezegde bedrag over te maken naar Scouting Ferguson.

Donaties/giften aan Scouting Ferguson zijn alleen bekend bij de voorzitter en penningmeester. De Club van 100 is op geen enkele manier een wedstrijd of verplichting om mee te doen; Scouting Ferguson is er voor iedereen.

Contact

Voor vragen en suggesties over de Club van 100 kun je altijd contact opnemen via een e-mail naar clubvan100@scoutingferguson.nl

Bestuur

Ernst-Jan van Broeckhuijsen
Martin Spiering
Joris van Dijk

Voorwaarden

Voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften (bron belastingdienst)

Uw gift is een periodieke gift als:

  • u de gift hebt laten vastleggen;
  • u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI of vereniging die in de notariële akte (of schriftelijke overeenkomst) wordt genoemd;
  • deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn;
  • u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging;
  • de gift stopt uiterlijk bij uw overlijden;
  • de ANBI of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift.