de leukste scoutinggroep van Den Haag

Wat is Scouting?

Scouting is een grote vereniging; wereldwijd zijn er meer dan 23.000.000 leden!

 

 

Scouting staat voor uitdaging! Bij Scouting besteden

kinderen en jongeren hun vrije tijd op een actieve en

uitdagende manier. Scouts hebben veel plezier met elkaar

en leren samen te werken en respect te hebben

voor de ander. Kinderen en jongeren

ontwikkelen zich bij Scouting op een

natuurlijke manier tot zelfstandige

mensen en krijgen de ruimte om te

ontdekken en te leren.

Scouting staat voor uitdaging! Bij Scouting bestedenkinderen en jongeren hun vrije tijd op een actieve enuitdagende manier. Scouts hebben veel plezier met elkaaren leren samen te werken en respect te hebbenvoor de ander. Kinderen en jongerenontwikkelen zich bij Scouting op eennatuurlijke manier tot zelfstandigemensen en krijgen de ruimte om teontdekken en te leren.

Ontwikkeling 
Bij Scouting draait het om uitdaging en plezier! Scouts spelen op een verantwoorde manier en in een veilige omgeving. Om kwaliteit in het spel te brengen, zijn de activiteiten gebaseerd op de spelvisie van Scouting. Deze spelvisie gaat uit van de groei en ontwikkeling van kinderen en jongeren. Dat biedt garantie voor jarenlang plezier bij uitdagende activiteiten.

 

Scouts zie je overal! Je komt ze tegen in het bos tijdens een opkomst, maar ook bij de Nationale dodenherdenking op 4 mei. Scouts zijn maatschappelijk zeer actief op allerlei gebieden. Het is mogelijk om bij Scouting een maatschappelijke stage te volgen en Scoutinggroepen bieden regelmatig een onderkomen voor buitenschoolse opvang. Scouts, je ziet ze overal.