de leukste scoutinggroep van Den Haag

Geschiedenis van Scouting Ferguson

Op 22 februari 2020 is het boek over de geschiedenis van Scouting Ferguson gepresenteerd in ons groepshuis De Clan. Hieronder tref je een verkorte versie aan van de groepsgeschiedenis. Het boek over de geschiedenis van de groep is te koop in de webshop van de groep.

Oprichting en oprichter

Uit bronnenonderzoek blijkt dat de oprichtingsdatum 13 augustus 1918 is. Het bestuur van de padvinders van de Haagse Christelijke Jonge Mannen Vereeniging (C.J.M.V.) besluit in 1918 een vierde troep in het leven te roepen en Johannes Jurriën Buitendijk wordt gevraagd deze troep te leiden. Daarmee is hij de eerste hopman van de groep. De kleur van de das van Troep IV was wit, net als van de meeste Haagse CJMV-troepen.

Buitendijk is geboren in Den Haag op 16 juni 1898. Op 25 september 1925 trouwt hij met Johanna Cornelia Zaneveld; samen krijgen zij drie kinderen: Cornelis Dirk (1926), Johan Jurriën (1929) en Dirk Petrus Marius Johan (1934). In het dagelijkse leven is hij medewerker van het Gemeentelijk Energiebedrijf en later bij de Sociale Dienst van de gemeente Den Haag.

Buitendijk is een rasechte padvinder. Hij is zeer actief in de Haagse padvinderij en later ook op lokaal en landelijk niveau. Tussen 1928 en 1941 is hij voorzitter van de Haagse CJMV-padvinderij en is hij zeer nauw betrokken bij de oprichting van de landelijke Nederlandsche Christelijke Vereeniging van Padvinders (N.C.V.P.) in 1935. Op de wereldjamboree van 1937 in Vogelenzang is hij assistent-fouragemeester voor gehele kamp. Verder neemt Buitendijk deel aan de jamborees van (waarschijnlijk) 1929 (Denemarken), 1951 (Oostenrijk) en 1957 (Engeland). Direct na de 2e Wereldoorlog is hij samen met de voorzitter van de NCVP, dominee W.M.A. Kalkman, betrokken bij de aansluiting van de NCVP bij de Vereeniging “De Nederlandsche Padvinders” (N.V.P.). Daarna is hij districtscommissaris in Den Haag en assistent-hoofdkwartiercommissaris voor de christelijke padvindersgroepen in de NPV.

Op 1 december 1942 wordt hij benoemd als Lid van Verdienste van de Haagse CJMV. Op 23 april 1954 ontvangt Buitendijk voor zijn uitzonderlijke verdiensten voor de padvinderij de Zilveren Vlaamse Gaai en op 4 september 1956 wordt hij bij Koninklijk Besluit 9 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Johannes Jurrien Buitendijk overlijdt op 5 februari 1966 op 67-jarige leeftijd. Hij wordt onder grote belangstelling begraven op begraafplaats Westduin in het familiegraf.

Groepsnaam en naamgever

Scouting Ferguson draagt de naam van dominee Cornelis Ferguson. Hij is geboren op 4 oktober 1879 op Curaçao. Hij studeert theologie aan de Universiteit van Utrecht en vertrekt dan naar Nederlands-Indië (de huidige Republiek Indonesië) om daar theologisch docent aan de nieuwe Kweekschool Kaloewetoe te worden. In juli 1922 is zijn gezondheid zodanig dat hij moet terugkeren naar Nederland. Op 3 oktober 1926 komt hij vanuit Durgerdam (bij Amsterdam) naar Den Haag om daar de eerste predikant te worden van de wijk waar nu de Bethlehemkerk staat (hoek Laan van Meerdervoort en Azaleastraat). Hij had de bijzondere opdracht om zich te wijden aan het jeugdwerk onder de protestantse jongeren in Den Haag.

 

Ferguson laat er geen gras over groeien, want al op 14 oktober 1926 wordt hij in het verenigingsgebouw van de CJMV aan de Prinsegracht 4, door hopman Janson geïnstalleerd als Directeur der Haagsche CJMV. Op 17 februari 1927 wordt Ferguson geïnstalleerd als “Hopman in Algemeenen Dienst” voor de CJMV-padvinderij in Den Haag; in die tijd heel moedig. Hij was de eerste dominee die in padvindersuniform (met korte broek!) de kansel betrad. Hij is de eerste voorzitter van de in 1927 opgerichte landelijke vereniging van CJMV-troepen, in 1935 omgezet in de NCVP, waartoe ook Scouting Ferguson behoorde. Hij is een veelgevraagd spreker en is voorzitter of lid van vele commissies en redacties. Hij is gekend en gewaardeerd tot in toenmalige regeringskringen in Den Haag. Op 30 augustus 1933 wordt hij door koningin Wilhelmina benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Vanaf 1933 is Ferguson ernstig ziek en ondergaat diverse behandelingen. Op dinsdag 30 oktober 1934 is hij op 55-jarige leeftijd in Den Haag overleden. Het graf van dominee Cornelis Ferguson bevindt zich nog steeds op begraafplaats Oud Eik en Duinen te Den Haag.

Naamsveranderingen

Scouting Ferguson is opgericht als Troep IV van de Haagse CJMV-padvinderij. In 1928 gaat de CJMV-padvinderij een samenwerking aan met de NPV en de naam verandert in Haagsche Groep 10 der NPV. Om vervolgens in 1935 (op 1 november) de naam van de bekende dominee Cornelis Ferguson aan te nemen. Dat is met goedkeuring van zijn weduwe, mevrouw Ferguson-Jens. Met de nieuwe naam is door mevrouw Ferguson-Jens aan de groep ook de unieke toestemming gegeven het familiewapen, de clankleuren (tartan) en alles wat daarmee samenhangt te voeren. Zij wilde dat recht maar aan één padvindersgroep geven om de naam Ferguson in de padvinderij te laten voortleven. De naam van de groep luidt vanaf dat moment: ds. Ferguson Padvindersgroep, Groep 10 der NPV. Sinds 2015 is de officiële naam van de groep: Scouting Ferguson.

Tartan en crest

De groepsdas van Scouting Ferguson is een Schotse ruit: een tartan. Elke Schotse familie (clan) heeft eigen kleuren die terug te vinden zijn in de tartan. De groepsdas is uitgevoerd in de originele kleuren van de clan Ferguson: een combinatie van donkergroen, donkerblauw, wit, zwart en helderrood.

 

Als beeldmerk gebruikt Scouting Ferguson de crest van de clan Ferguson. De crest bestaat uit het helmteken (een distel met daarop een bij) op een rode hoed afgezet met hermelijn, dat alles geheel omzoomd door een riem met onderaan de gesp. In de band van de riem het devies, geheel naar Schotse traditie.

 

Onderdelen en speltakken in de groep

Het begint op 13 augustus 1918 als Troep IV der CJMV-padvinders met een verkennerstroep onder leiding van Buitendijk. De voortrekkersstam De Nachtuilen wordt opgericht op 12 maart 1921 onder leiding van W.A. Miebies en is onderdeel van Troep IV. Daarna breidt de groep zich in februari 1922 uit met een welpenhorde onder leiding van N. van Biezen. In februari 1928 wordt een Groepscomité aangesteld, bestaand uit de heren W. Kalis, W. den Outer, W.C.A. Riemvis en F.J. de Haas. En zo blijft de groep tot begin 1973 uit deze onderdelen bestaan. Meisjes waren niet toegestaan en elke padvindersgroep mocht niet meer dan één horde, één troep en één stam hebben.

Nederland wordt in mei 1940 bezet door Nazi-Duitsland. Padvindersactiviteiten gaan eigenlijk min of meer gewoon door. Achter de schermen probeert de Nationale Jeugdstorm andere jeugdorganisaties over te halen op te gaan in één grote jeugdbeweging. De vier Nederlandse padvindersorganisaties wijzen alle voorstellen in die richting resoluut af. Op 2 april 1941 verbiedt de Duitse bezetter alle padvindersactiviteiten en -groepen. Groepshuizen, materiaal en uniformen worden in beslag genomen of moeten worden ingeleverd; de vooraanstaande leden van de landelijke padvindersorganisaties worden gevangen gezet. De groepsleider van toen, hopman Lodewijk Brus, weet het groepsmateriaal veilig te stellen voordat het in beslag genomen wordt. Met de bezetting van Nederland ontstaat ook verzet. Het is zeker dat drie (oud-)leden van de groep in het verzet hebben gezeten. Het zijn oûbaas Cor Wolzak en zijn zoon Kees Wolzak en ook Rein Renkema. Twee van hen hebben dat met hun leven moeten bekopen. Kijk voor de verhalen daarover op www.vrijheid.scouting.nl.

Na de Tweede Wereldoorlog is de padvinderij ongekend populair. In mei 1945 herleeft de Fergusongroep (Groep 10) met 40 verkenners. Het ledenaantal neemt toe, zodat al gauw in oktober datzelfde jaar Groep 64 wordt opgericht onder de naam Ferguson II. Op 1 januari 1946 wordt zelfs Ferguson III opgericht, groep 85. Al in de jaren 50 worden de groepen 64 en 85 samengevoegd en gaan verder als groep 64, Ferguson II. Op 24 oktober 1966 wordt groep 64 opgeheven en gaan de groepen 10 en 64 weer samen tot één Fergusongroep, groep 10.

Op 12 oktober 1961 wordt bij notariële akte een groepsstichting opgericht voor het verkrijgen van een rechtspersoon. De stichting is toen vertegenwoordigd door hopman Fred Regeer (groepsleider), de heren N.W.J. van Biezen, C. Tigges, J.W. Roos en hopman L.G. Brus (groepscomité). De naam van de stichting is: “Stichting tot behartiging der materiële belangen van de Ds. Fergusongroep, groep 10 der NPV”.

Op 21 maart 1973 start een woensdagmiddaghorde. In mei 1973 kiest de zaterdaghorde de naam “Kilkerran” en de woensdagmiddaghorde de naam “Galloway”. Door de fusie van de vier scoutingorganisaties in Nederland tot Scouting Nederland kunnen ook meisjes lid worden van de groep. De kabouterkring start op 1 september 1973 onder naam “Muurbloem”. Het padvindstersvendel wordt opgericht op 8 februari 1975 met de naam “The Sunflower”. Op 1 januari 1980 worden de rowans en sherpa’s opgericht als “Adam en Eva” en dit onderdeel wordt weer opgeheven op 1 september 1982. Daarvoor in de plaats wordt de stam heropgericht met de naam “Cobra”. Een jaar later (september 1983) wordt de rowan-sherpa-afdeling weer opgericht en wordt de naam “Paradijsvogels” gekozen. De Gallowayhorde wordt opgeheven in september 1984. De Bevers (met onderdeelnaam “Duinknagertjes”) worden op 1 maart 1986 gestart. De “Clanbar” start op 1 september 1998; dat is een groep niet-direct-leidinggevenden en die zich verdienstelijk maken voor de groep.

Groepsblad

Het groepsblad wordt sinds 1961 onafgebroken uitgegeven onder de naam FergusonPost. Sinds enkele jaren wordt ook een digitale versie ervan gepubliceerd op de website van de groep https://www.scoutingferguson.nl/page/fergusonpost .