de leukste scoutinggroep van Den Haag

Geschiedenis

De Naamgever
De Predikant Ds. C. Ferguson (1879 - 1934). Geboren op 4 oktober 1879 op Curaçao verhuisde hij als driejarige kleuter met zijn ouders naar het toenmalige Nederlands Oost Indië. Op 11-jarige leeftijd verloor hij zijn vader en ging daarna met zijn moeder naar Nederland. Zij vestigden zich in Den Haag, waar hij het gymnasium bezocht. Vervolgens studeerde hij theologie in Utrecht. "Candidaat" in 1906, studeerde hij op de Zendingsschool Maleise en Sangische talen tot 1908, in welk jaar hij naar de Sangi-Eilanden ten noordoosten van Celebes (Sulawesi) ging en aldaar theologisch docent aan de Kweekschool Kaloewetoe werd. In 1922 noopte zijn gezondheid hem terug te keren naar Nederland; hij werd beroepen naar Durgerdam en vervolgens in 1926 naar Den Haag. Op 3 oktober van dat jaar deed hij zijn intrede als eerste predikant in de wijk rondom de Bethlehemkerk, die toen net in gebruik was genomen. Op 30 oktober 1934 is hij op 55-jarige leeftijd overleden.