de leukste scoutinggroep van Den Haag

Tradities

 Terugkerende activiteiten en gebruiken

Elke scoutinggroep heeft regelmatig terugkerende programma's en activiteiten en vaste gebruiken of tradities. Hieronder vindt een overzicht van deze activiteiten en gebruiken.

Januari
Nieuwjaarsmaaltijd 
Traditioneel is dit de eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar en deze wordt meestal op de tweede zaterdag van het nieuwe jaar gehouden. De zaterdag middag wordt besteed aan een groepsspel en de middag wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd.

April

Duinenmars 
Een wandelmanifestatie in de Duinen bij Den Haag. Per onderdeel wordt hieraan meegedaan.

Nationale scoutingloterij
Scouts verkopen loten en daarvan is een groot deel van de opbrengst voor onze scoutinggroep. Deze actie loopt tot na de zomervakantie.

Juni
Groepsbarbecue 
Op de voorlaatste zaterdag voor het zomerkamp wordt de groepsbarbecue gehouden. Al meer dan 25 jaar wordt deze traditie in ere gehouden en het is de gelegenheid om in een ontspannen omgeving met elkaar bij te praten.

Juli / Augustus
Zomerkampen 
Elk onderdeel heeft zijn kamp, als hoogtepunt en afsluiting van het Scoutingjaar. 
Voor de Bevers is het een kort kamp, in een groepshuis van een andere scoutinggroep in een mooie en avontuurlijke omgeving. 
Voor de welpen jongens en welpen meisjes is het kamp een week in een clubhuis elders in het land (meestal Gooi of Veluwe). Dit kamp is altijd in de eerste week van de schoolvakantie, zodat ouders de datum ruim op tijd vrij kunnen houden.
De scouts jongensscouts meisjes en explorers gaan in de eerste week van de zomervakantie meestal 10 dagen op kamp.
De Stam plannen hun kamp helemaal zelf.

September / Oktober
Overvliegen
Kort na de kampen is het moment aangebroken voor de oudste kinderen van elk onderdeel om over te gaan naar de volgende leeftijdsgroep over te gaan. Dit gebeurt meestal op een enigszins spectaculaire manier, via hindernissen of mechanische constructies.

December
Sinterklaas 
Natuurlijk wordt er in elk onderdeel Sinterklaas gevierd, en natuurlijk is de Goedheiligman daar zelf ook bij. De bevers hebben gewoonlijk een gezamenlijke bijeenkomst, en de welpen jongens en welpen meisjes ook. De andere onderdelen hebben hun eigen surprise-opkomst.

Kerst 
Wordt ook in het eigen onderdeel gevierd, vaak ik de vorm van een kerstmaaltijd of zo.

Overig
Sommige tradities zijn niet aan bepaalde data gebonden, maar vinden door het jaar heen plaats: 
Weekendkampen 
Elk onderdeel organiseert een paar keer per jaar weekendkampen. De plaats waar dit gebeurt is elke keer weer anders. Bevers, welpen jongens en welpen meisjes bivakkeren en slapen dan meestal in een groepshuis. Scouts jongensscouts meisjesexplorers en stam gaan daarentegen meestal kamperen.

Installaties 
Na ongeveer vier weken kennismaking wordt een nieuw lid geïnstalleerd. Dit is een kleine plechtigheid. Dit gebeurt vier weken na de eerste opkomst bij het onderdeel, dus de meeste installaties zijn in het najaar, na het overvliegen. Nieuwe leden zijn het hele jaar welkom dus er zijn ook op andere tijdstippen installatiebijeenkomsten.

Clanbar
Elke zaterdag is tussen 12.00 uur en 13.00 uur op het Vinkenplein (hal van het groepshuis) de Clanbar open. Tosti's, saucijzenbroodjes, koffie en thee worden dan in rap tempo uitgeserveerd aan wachtende ouders, hongerige leden en leiders. Een trefpunt voor een praatje, een vraag aan leiders of bijpraten met oude bekenden.

Stambar
Op onregelmatige tijden organiseert de stam voor stamleden, leiders, bestuursleden en introducés de Stambar. The place to be vanwege de goede sfeer, de prima muziek en een keur aan genodigden. Dat alles onder het genot van een drankje en soms een vettig hapje.

Naast de groep organiseert de Haagse regio en de landelijke vereniging Scouting Nederland verschillende activiteiten voor (jeugd)leden.

Regioactiviteiten 
De regio Haagse Randstad organiseert voor elke leeftijdsgroep activiteiten. Voor Bevers is dat de jaarlijkse Bever Doe Dag; voor Welpen en Kabouters zijn er een sportdag, een postenspel en een vossenjacht. Padvindsters en verkenners doen elk jaar mee aan de Regionale Scouting Wedstrijden (als voorronde van de Landelijke Scouting Wedstrijden). Voor welpen jongenswelpen meisjesscouts jongensscouts meisjes en explorers worden elk jaar zwemwedstrijden georganiseerd (voorronde voor Landelijke Zwemwedstrijden). Ga voor informatie naar Scouting Nederland.

Landelijke activiteiten
De landelijke vereniging Scouting Nederland organiseert voor haar leden veel activiteiten. voor de jeugdleden de HITen de Scoutiviteit en voor leiders eens per twee jaar de Scout In. Ga voor informatie naar Scouting Nederland.